Клуб „Занимателно програмиране”

Клуб „Занимателно програмиране”

През учебната 2018/2019 година седем ученици се записаха в клуб „Занимателно програмиране” с ръководител Недялка Русева. Двама ученици посещаваха заниманията на клуба без да са записани. Участниците в клуба са от 8 клас, специалност „Системно програмиране” и целта е да се провокира интересът им към програмирането, да се развие логическото мислене. Учениците създадоха различни приложения/ Visual Basic/ - за решаване на математически задачи, карта на съкровищата, познай числото, магически квадрат, калкулатор и други, научиха много нови неща и се забавляваха.


изглед за печат

„Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”

Специалност: „Машини и системи с цифрово-програмно управление (ЦПУ)”

Професия: „Машинен техник”

Прием след VII клас

Дневна форма на обучение
Развитието на съвременното машиностроене и подготовката на кадри налага гъвкаво преориентиране към нови и модерни специалности, каквато е и „Машини и системи с ЦПУ“. Тя е широкоуниверсална, с възможности за тясна специализация. Намира приложение при решаване на всички технологични и технически проблеми, свързани с механична обработка, обслужване, програмиране и настройка на металорежещи машини. Завършилите обучението по тази специалност могат да работят в производствени фирми в областта на проектиране и изработка на машинни елементи и детайли, да настройват машини и съоръжения с ЦПУ, както и в обслужващата сфера в България и чужбина.

Учениците в тази специалност изучават:


- техническа механика;
- техническо чертане;
- технология на машиностроенето;
- металорежещи машини и инструменти;
- проектиране с приложни програмни продукти;
- машинни елементи;

Получават знания и практически умения за:
· управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
· за шлосерски операции;
· за поддържането и ремонта на металообработващите машини;
· за организиране и управление на машиностроителното производство;

Завършилите тази специалност придобиват:
· професионални компетенции за използване на техническа документация и софтуерни продукти;
· използване на различни видове металорежещи и измервателни инструменти;
· работа с универсални и специализирани металообработващи машини , системи за управление, механични инсталации и съоръжения от различни сфери на промишленото производство;
· умения за приоритетно използване на CAD/CAM/CAE системи и софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на кадрите към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина.

След успешно завършен 12 клас и положени държавни зрелостни изпити, учениците получават диплома за средно образование и трета степен на професионална квалификация по професия „Машинен техник“.


изглед за печат

Новите баскетболни надежди на ПТГ!

Новите баскетболни надежди на ПТГ!

Достойно защитихте името на училището и на област Търговище. Научихте и ценен урок- истинските приятели са до вас в трудни моменти! Браво на публиката, която не ви остави и скандираше във ваша подкрепа!


изглед за печат
Отиди на страница  1 [2] 3 ... 60 61 62